USEIN KYSYTTYÄ

USEIN KYSYTTYÄ

 • Vuosimaksu tulee maksaa aina etukäteen asiakkaaksi aktivoitumisen yhteydessä. Maksun voi suorittaa joko verkossa tai käteisellä / kortilla kassaan. Kuukausimaksut voidaan maksaa joko e-laskuna tai suoramaksuna. Sopimuksen eräpäivävaihtoehdot ovat kuun 1. tai 20pv. Maksu koskee kuluvaa kuukautta.
   
  Valittuaan kuukausittain tapahtuvan veloituksen, asiakas on velvollinen huolehtimaan että hän on tehnyt e-lasku- / suoramaksusopimuksen oman pankkinsa kanssa. Asiakkaan tulee huolehtia, että e-lasku aktivoituu ja että hän on vastaanottanut e-laskun verkkopankkiinsa. Mikäli e-laskua ei jostakin syystä tule verkkopankkiin, tulee siitä ilmoittaa Movetin henkilökunnalle. Koskee myös suoramaksusopimuksia.
   
  Mikäli maksu viivästyy tai sitä ei makseta, pidättää Movet oikeuden lähettää muistutuslaskun. Jos sovittua maksua ei makseta muistutuksen jälkeen, Movet siirtää saatavan perintään.
   
  Maksuvälineinä käyvät myös Smartum Kulttuuri- sekä liikuntasetelit sekä Smartum-kortti, Ticket Mind & Body / - Duo kortti, E-passi, Tyky- ja Virikesetelit sekä Virikekortti. Maksettaessa edellä mainituilla maksuvälineillä, tulee ne toimittaa e-lasku / suoramaksu tapauksissa viimeistään kuun 20. päivään mennessä. Näin maksu voidaan kohdistaa tuleviin kuukausimaksuihin.

 • Vuosi-, 12kk tai toistaiseksi voimassa olevalla asiakkuudella kuntoilevat asiakkaat voivat kuntoilla niin usein kuin haluavat. Keskus on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaan kuntoiluoikeus on klo 5-23 välillä. Huomioithan että ulko- ovet sulkeutuvat klo 22.30.

 • Asiakkuuden voi tauottaa. Maximi peräkkäinen tauotusaika on 1-4 kk. Perustellusta syystä asiakkuus voidaan tauottaa maksutta, joita ovat sairaus, raskaus tai asevelvollisuus. Sairastapauksissa pyydämme toimittamaan keskukseen lääkärintodistuksen mahdollisimman reaaliajassa. Tauotusta ei voida tehdä jälkikäteen. Tauottaminen ei lyhennä voimassa olevan asiakkuuden kestoa. Asiakkuutta ei voida irtisanoa tauotuksen aikana. Vuosiasiakkuuden osalta kuntoiluaikaa pidennetään tauotusaikaa vastaavalla määrällä. Tauottaminen tulee anoa kirjallisesti ennakkoon nettisivujen yhteydenottolomakkeen tai vastaanotosta saatavien lomakkeiden kautta. Movet kuittaa tiedot vastaanotetuksi. Huomioithan että tauotuksista on ilmoitettava viimeistään kuun 20.pv, jotta tauotus voi astua voimaan seuraavaa kuukautta varten. Tauotusmaksu 8€/kk tulee maksaa vastaanottoon ennen kuin tauottaminen astuu voimaan. Asiakaskortti tulee jättää keskukseen säilöön ennen tauotuksen alkamista. Minimi tauotusaika on 1 kalenterikuukausi.

 • Paikkakunnalta muuton yhteydessä pyydämme toimittamaan muuttotodistuksen Movetin asiakaspalvelun aukioloaikana tai skannattuna sähköpostitse info@movetclub.fi. Movet kuittaa todistuksen vastaanotetuksi. Näin saamme asiakkuutesi päättymään 1 kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Määräaikaisen 12kk päätyttyä asiakkuus voidaan irtisanoa 1 kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Ilman muuttotodistusta määräaikaisen 12kk asiakkuuden voi irtisanoa kesken ensimmäistä sopimuskautta. Tällöin veloitamme asiakkuutesi sekä toistaiseksi voimassa olevan asiakkuuden hinnan erotuksen sopimuksesta kuluneiden kuukausien osalta.
   
  Vuosimaksun kertamaksuna maksaneet henkilöt voivat siirtää loppuasiakkuuden toiselle henkilölle. Tällöin veloitamme ainoastaan liittymismaksun asiakkaalta, jolle vuosimaksuasiakkaan asiakkuus siirretään. Muista mahdollisista maksuista asiakas sopii itse. Siirtotapaukset tulee ilmoittaa Movetin henkilökunnalle esim. muuttotodistuksen toimittamisen yhteydessä.

 • Asiakkuus saadaan päättymään pysyvästä tai pitkäkestoisesta terveydellisestä esteestä johtuen kesken kautta. Pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen postitse, vastaanottoon tai skannattuna sähköpostitse info@movetclub.fi.

   
  Vuosimaksun kertamaksuna maksaneet henkilöt voivat siirtää loppuasiakkuuden toiselle henkilölle. Tällöin veloitamme liittymismaksun asiakkaalta, jolle asiakkuus siirretään. Muista mahdollisista maksuista asiakas sopii itse. Siirtotapauksesta tulee ilmoittaa Movetin henkilökunnalle esim. lääkärintodistuksen toimittamisen yhteydessä.

 • Määräaikainen 12 kk asiakkuus on irtisanottava 1 kuukausi ennen määräaikaisuuden päättymistä, muutoin asiakkuus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi ja on tämän jälkeen irtisanottavissa 1 kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa kesken kautta 1 kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Tällöin veloitamme asiakkuutesi sekä toistaiseksi voimassa olevan asiakkuuden hinnan erotuksen sopimuksesta kuluneiden kuukausien osalta.

   
  Toistaiseksi voimassa oleva asiakkuus on irtisanottavissa 1 kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan päättymään seuraavan alkavan kuukauden viimeiseen päivään.

   
  Vuosiasiakkuus on voimassa 1 vuoden ja päättyy automaattisesti ellei sopimusta uusita tai muuteta sopimustyyppiä. Sopimusta jatkettaessa ennen sen päättymistä, uutta liittymismaksua ei veloiteta. Vuosiasiakkuutta ei ole mahdollista irtisanoa kesken sopimuskautta.

   
  *Toistaiseksi voimassa oleva sekä määräaikainen 12kk asiakkuus tulee irtisanoa kirjallisesti kuun viimeiseen päivään mennessä. Voit jättää irtisanoutumisen nettisivuilta yhteydenottolomakkeen tai keskuksesta saatavalla irtisanomiskaavakkeella.